Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.