Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim

Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim