Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami i bezdomnością.

Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami i bezdomnością.