PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE JAKO INSTRUMENT PODTRZYMANIA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH RODZICÓW

PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE JAKO INSTRUMENT PODTRZYMANIA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH RODZICÓW