Punkt Przedszkolny „PICCOLINO” Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej

Punkt Przedszkolny „PICCOLINO” Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej