Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach “Programu Profilaktyki Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i m.Wrocław w latach 2016-2018

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach “Programu Profilaktyki Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i m.Wrocław w latach 2016-2018