Realizacja programu szkoleniowo-uświadamiającego oraz badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski

Realizacja programu szkoleniowo-uświadamiającego oraz badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski