Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy