SOS dla potrzebujących wsparcia – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu średzkiego

SOS dla potrzebujących wsparcia – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu średzkiego