Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku

Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku