Utworzenie oraz finansowanie przez okres 1 roku szkolnego, 72 miejsc przedszkolnych w 3 przedszkolach na terenie Gminy Chełmiec (24 dzieci w każdej z placówek w tym 8 dzieci niepełnosprawnych). Zatrudnienie 7 nauczycieli w otwartych w ramach projektu przedszkolach oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych przez kursy doskonalące.

Utworzenie oraz finansowanie przez okres 1 roku szkolnego, 72 miejsc przedszkolnych w 3 przedszkolach na terenie Gminy Chełmiec (24 dzieci w każdej z placówek w tym 8 dzieci niepełnosprawnych). Zatrudnienie 7 nauczycieli w otwartych w ramach projektu przedszkolach oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych przez kursy doskonalące.