Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna szansą na przezwyciężenie barier

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna szansą na przezwyciężenie barier