Włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej

Włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej