Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych (w formie mikropożyczek)

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych (w formie mikropożyczek)