Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (II)

Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (II)