ZWOLNIONY?PONOWNIE ZATRUDNIONY!

ZWOLNIONY?PONOWNIE ZATRUDNIONY!