10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (4)

10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (4)

Przedmiotem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby...

Przedmiotem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby…