Aktualności

4 marca 2021

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2021 do 16.04.2021 W dniu 04.03.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór konkursowy nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu 2021-06-16 Miejsce składania wniosków Wojewódzki U..
4 marca 2021

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 (1)

Zakończony 29.05.2020 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/..
4 marca 2021

Łódź dla młodych przedsiębiorców

4 marca 2021

Kreatorzy Przedsiębiorczości