Aktualności

7 maja 2021

Obudź swój potencjał zawodowy

7 maja 2021

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.06.2021 do 14.06.2021 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakośc..
6 maja 2021

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-417/21; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2021]

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.05.2021 do 07.06.2021 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer kon..
6 maja 2021

30+ Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III)