Czas na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola

Bank aktywności społeczno-zawodowej

Szansa dla aktywnych! Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym