Aktualności

6 października 2021

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.12.2021 do 16.12.2021 W dniu 6 października 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub w..
4 października 2021

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (13)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.10.2021 do 07.11.2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, (kod pocztowy 00-834) ogłasza nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego syste..
4 października 2021

Czas na lepsze jutro! II

4 października 2021

Kierunek – integracja i aktywizacja