Aktualności

16 września 2020

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.09.2020 do 30.09.2020 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infra..
15 września 2020

2.1 E-usługi publiczne / 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.10.2020 do 04.12.2020 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o..
15 września 2020

Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice

15 września 2020

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (178)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2020 do 12.10.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Pop..