Akcja Integracja OSI

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym-typ 2

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – typ 1

AKSON I KANGUREK – Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w istniejących OWP w powiatach Biłgorajskim i Zamojskim