Aktualności

6 maja 2021

Aktywna integracja w gminie Kęty

5 maja 2021

Aktywni i zintegrowani

5 maja 2021

Aktywna integracja w gminie Oświęcim

5 maja 2021

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (214)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.05.2021 do 01.06.2021 NABÓR nr 1/2021 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez po..