Aktualności

18 września 2020

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (13)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.09.2020 do 07.10.2020 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R p..
18 września 2020

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.10.2020 do 20.11.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integ..
18 września 2020

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.10.2020 do 20.11.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integ..
18 września 2020

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (225)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2020 do 19.10.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL II.1. Rozwój przedsiębiorstw na o..