2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (3)

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (3)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci…