3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr…