4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (1)

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 30.06.2017 Instytucja Zarządzająca Program Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs dla Działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Nieokreślony Miejsce składania ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 30.06.2017

Instytucja Zarządzająca Program Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs dla Działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.
Wnioski o dofinansowanie można składać tylko po zakończeniu procedury ich identyfikacji.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem o środki w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000 euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować pod nr tel. 22 273 75 10, 22 273 74 76.