6.2 Aktywizacja zawodowa (LGD)

6.2 Aktywizacja zawodowa (LGD)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17.