6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź (2)

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź (2)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,…