9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (52)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (52)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 1/2018 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 1/2018 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu…