9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (55)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (55)

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGDPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2...

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGDPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2…