9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (59)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (59)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 2/2018 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 2/2018 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5…