9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (98)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (98)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój…