Audyty WCAG

Audyty dostępności stron www (WCAG 2.1)

Dla podmiotów publicznych zapewnienie dostępności stron www jest obowiązkiem prawnym!


Podmioty publiczne zobowiązane są zapewnić pełną dostępność swoich stron internetowych najpóźniej do 2020 roku.
Mówi o tym Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019r.
Za brak zapewnienia dostępności przewidziano kary, których suma może wynieść do 20 000 zł.

Oferujemy Państwu wykonanie kompleksowego audytu dostępności stron www

sprawdzającego jej zgodność z wymaganiami obowiązującego standardu WCAG 2.1 (poziom A, AA bądź AAA). Audyt kończy się kompleksowym raportem stwierdzającym zgodność, bądź wskazującym elementy do poprawy. Przeprowadzona przez niezależnych specjalistów analiza, zakończona szczegółowym raportem pozwoli Państwu:
  • Skutecznie zweryfikować zgodność Państwa strony z obowiązującym prawem pod kątem dostępności,
  • Spełnić wymogi obowiązującego prawa,
  • Wyeliminować ryzyko kary finansowej,
  • Konkretnie i rzeczowo rozmawiać z wykonawcą o elementach, które należy poprawić.

Nie wiesz czy tego potrzebujesz?

Pamiętaj o audycie, gdy robisz nową stronę...