Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolu „Wesoła Nutka” w Rotmance.

Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolu „Wesoła Nutka” w Rotmance.