9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Aktywizacja zawodowa osób 30+ z województwa śląskiego

7.3 Infrastruktura opieki społecznej

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (II)”