Młodzież NEET – chętna do działania

Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

Młodzi NEET-owcy gotowi do działania