„Twoja szansa” Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

GPS – Gotowość Praca Samodzielność

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej