Aktualności

23 maja 2019

Aktywnie w Przyszłość (2)

23 maja 2019

4.2 Gospodarka odpadami

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
22 maja 2019

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...
22 maja 2019

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...