5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (6)

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS (1)

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (4)

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (4)