Aktualności

29 marca 2019

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.05.2019 do 28.06.2019 Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach konkursu będą realizowane określone w SzOOP PO WE..
29 marca 2019

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 (RLKS) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
29 marca 2019

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (4)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy /poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
29 marca 2019

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (4)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy /poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw