Twoja szansa III edycja

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (V)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat C: Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej) (1)