Lubuska Akademia aktywizacji osób młodych

SZANSA na dobrą zmianę (1)

Aktywni-kreatywni

Nowe horyzonty. Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29. roku życia.