Aktualności

4 grudnia 2018

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego (2)

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka...
4 grudnia 2018

Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice

4 grudnia 2018

Postaw na POWER, postaw na pracę

4 grudnia 2018

W Młodych POWER zawodowy