Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.

5.4.Strategie niskoemisyjne/5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Aktywni zawodowo 30+

Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie ostrzeszowskim (V)