Podejmij wyzwanie-praca bez barier!

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (4)

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT (3)

3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (3)