Aktualności

20 września 2018

Chcemy Być Aktywni

20 września 2018

Nowe szanse – nowa praca

20 września 2018

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (3)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego nabór wniosków o dofinansowanie...
20 września 2018

Informatyka – stawiam na rozwój II edycja