Rozwiń skrzydła (1)

2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (1)

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej