Aktualności

22 marca 2018

Pierwszy krok do samodzielności

22 marca 2018

Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

21 marca 2018

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
21 marca 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (72)

NABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.2: Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Projekty...