Pierwszy krok do samodzielności

Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (1)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (72)