Aktualności

16 stycznia 2018

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.01.2018 do 26.01.2018 Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-20..
16 stycznia 2018

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem

16 stycznia 2018

Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

15 stycznia 2018

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.02.2018 do 24.05.2018 W dniu 15 stycznia 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował dokumentację konkursową dla czwartego naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpocznie się w dniu 15 lutego 2018 r. i potrwa do 2..