POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ

Młodzi samodzielni na rynku pracy

Utworzenie i prowadzenie Niepublicznego Integracyjnego Żłobka Montessori w miejscowości Dobra jako wsparcie dla rodziców w celu umożliwienia im powrotu i aktywizacji na rynku pracy

Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo mieszkańców Małopolski