Aktualności

29 grudnia 2017

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.01.2018 do 28.02.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi..
29 grudnia 2017

9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia / 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2018 do 28.02.2018 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/18..
28 grudnia 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (61)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 4....
28 grudnia 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (60)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 4...