NIE dla wykluczenia!

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (w zakresie profilaktyki raka piersi)

Podstawowa opieka zdrowotna fundamentem efektywnej opieki nad pacjentem z raną przewlekłą