Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (3)

PRACA W ZASIĘGU RĘKI